Kohalik kasu

Risti tuulepargi rajamisel hakkavad otsest kasu saama nii Lääne-Nigula vald kui ka tuulepargi naabrusse jäävate eluhoonete omanikud. Toetuste suurus sõltub tuulikute kõrgusest ja arvust aga ka elektri keskmisest hinnast. Eluhoonete omanike jaoks on maksimaalne toetuse summa kuni kuuekordne miinimumpalk ehk praegu kuni 4350 eurot. Omavalitsuse kasu on aastas ca 200 000 eurot.  

Lisaks sellele tekib tuulepargi alajaama lähistele võimalus saata otseliiniga ehk võrgutasuta elektrit. See loob soodsad tingimused ettevõtluse arendamiseks ja uute töökohtade tekkeks.