Lääne-Nigula vald kui rohepöörde suunanäitaja

Enefit Green soovib Lääne-Nigula valla ja elanikega koostöös rajada tuulepargi, mis tooks kasu kogukonnale ja rohelist elektrit Eesti tarbijatele.

Miks Risti?

Tuuleolud

Soodsad tuuleolud elektri tootmiseks

Elektrivõrk

Piirkonnas on olemas vajalikud põhivõrguga liitumisvõimalused

Puuduvad piirangud

Puuduvad loodus- ja riigikaitsepiirangud

Hõre asustus

Planeeritud alal on tuulepargi naabruses vähe eluhooneid

Mida võidavad Lääne-Nigula valla elanikud?

Miks tuuleenergia?

Eesti on oluliselt suurendamas süsinikuvaba ja keskkonnahoidliku elektri tootmist ja lõpetab põlevkivist energia tootmise. Tuuleenergia on kõige odavam ja Eesti jaoks kõige kättesaadavam viis suures mahus rohelist elektrit toota.

Eesti on võtnud eesmärgi toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit kui siin tarbitakse. See tähendab, et taastuvatest allikatest toodetakse ca 9,5 TWh elektrit. Selleks hakkab lähiaastatel Eestisse lisanduma nii tuule- kui ka päikeseparke. 

Mis on olulisemad etapid?

Eriplaneeringu taotlus

Enefit ja Metsamaahalduse AS esitasid Saarde vallale eriplaneeringu taotluse

2020

Eriplaneeringu algatamine

Saarde vald algatas eriplaneeringu

2020

Eeltööd

Asukoha eelvalik ja KSH aruanne

2021-2022

Detailne lahendus 

Kokku on pandud detailne lahendus tuulepargi asukoha ja suuruse kohta

2022-2024

Ehitus 

Algab tuulepargi ehitus Saarde valda

2025

Valmimine

Tuulepargi valmimine ja elektritootmise algus

2025